Hvorfor skifte til termoruder med energiglas?

I disse tider er miljøet noget af det der fylder mest i den offentlige debat. Det er efterhånden ved at være gået op for de fleste at vi mennesker og de teknologier vi gør brug af lige nu har en negativ effekt på miljøet i en forholdsvis alvorlig grad. Det er især vores afbrænding af fossile brændsler i enorme mængder verden over der er med til at skade miljøet. Vi kan ikke længere ignorere at vi bidrager til den globale opvarmning i stor stil, og at vi er nødt til at ændre vores adfærd hvis vi ønsker at mindske de skader vi har påført miljøet igennem de sidste hundrede år.

En af de måder vi nemmest mindsker vores bidrag til den globale opvarmning er ved at skære ned på brugen af fossile brændsler. Dette kan enten gøres ved at skifte til mere miljøvenlige former for brændstof, eller ved at mindske det spild der forbindes med alle former for fossile brændsler. Hvis man som boligejer ønsker at gøre noget godt for miljøet, kan man med fordel vælge at se på mulighederne for at mindske ens varmeforbrug. Dette kan for eksempel gøres ved at investere i bedre isolering, for eksempel ved at udskifte gamle utætte vinduer med termoruder med energiglas.

 

Termoruder med energiglas har mange fordele

At investere i bedre isolering af boligen er ofte en af de nemmeste måder hvorpå en husstand kan skære gevaldigt ned på varmeforbruget. Hvis boligen ikke er isoleret ordentligt, betyder det at varmen let slipper ud. Dette betyder at man skal opvarme boligen endnu mere for at opretholde en god temperatur. For det første forårsager et øget varmeforbrug at der skal afbrændes mere fossilt brændsel, hvilket som bekendt bidrager til global opvarmning. Derudover medfører det øgede varmeforbrug også at varmeregningen bliver dyrere. Der er altså gode argumenter for at skære ned på varmeforbruget ved at investere i bedre isolering.

En forholdsvis ny type isolering der er blevet populær blandt danskerne er termoruder med energiglas. Vinduerne er nogle af de steder i en bolig som har lettest ved at blive utætte, og dette kan føre til et forholdsvis stort varmetab. Termoruder med energiglas er helt tætte, og derfor er de utroligt gode til at holde på varmen. På grund af deres gode isoleringsevne, er disse termoruder med til at nedsætte varmeforbruget betydeligt, hvilket både skåner miljøet og pengepungen. Termoruder med energiglas er naturligvis ikke gratis at få installeret, men da de sparer penge på varmeregningen hver måned og da de bidrager til en højere ejendomsvurdering, er de termoruderne typisk tjent ind på to til tre år.

 

Hvordan virker termoruder med energiglas?

Opbygningen på en termorude med energiglas ligner i princippet den opbygning der ses i almindelige termoruder. Traditionelle termoruder består af to lag glas med et hulrum imellem dem fyldt med almindelig luft eller en anden isolerende gasart, hvilket har vist sig at have en helt udmærket isoleringsevne.

Termoruder med energiglas tager udgangspunkt i denne opbygning, men det der adskiller dem fra de traditionelle termoruder er at en af glaspladerne er belagt med et meget tyndt lag metal. Metallaget er så tyndt at det ikke nedsætter gennemsigtigheden af ruden, samtidigt med at de hjælper med at holde varmen inde i boligen. Solens stråler går nemt igennem metallaget og ind i boligen, men når strålerne bliver til varme inde i boligen har varmen svært ved at komme ud igennem metallaget igen. Det samme gør sig naturligvis også gældende for den varme der genereres af radiatorer eller andre varmekilder i boligen. Varmen bliver altså fanget i boligen, hvilket som bekendt gør at man ikke behøver at bruge så meget energi på at opvarme boligen.